Nexia International

Audiitorbüroo ELSS OÜ on “Nexia International” e. lühidalt “Nexia” liige.

Nexia on tunnustatud ülemaailmne audiitorteenuseid ja majandusarvestuse-alaseid konsultatsioone osutavate firmade kett.

Kui valite koostööks Nexiaga liitunud audiitorfirma, võite olla kindel, et Teile osutatav teenus on asjatundlik, ettevõtte oma- ja eripära arvestav; tunnustatud ning usaldusväärne kõikjal maailmas.   Nexia liikmesfirmad on tegusad, kelle eesmärgiks on kõrge professionaalne tase ja teenuste kvaliteet nii kodus kui välismaal. Just partnerlusele tuginev koostöö on Nexia efektiivsuse ja kõrge kvaliteedi alustala, kuna see tagab järjepidevuse ja asjatundlikkuse audiitor- ja konsultatsiooniteenuste osutamisel, mis iganes tüüpi või tegevusvaldkonnaga üks või teine ettevõte ka ei oleks. Nexia audiitorfirmade töötajatele on omane ettevõtlikkus ja soov ning suutlikkus põhjalikult hinnata erineva suuruse ja võimsusega ettevõtete finantsseisundit.

Nexia eesmärgiks on kohalikke ettevõtteid nõuandvalt toetada, mis osutub vägagi oluliseks, kui omatakse kindlat soovi siseneda välisturgudele.

Nexia International Limited on selle keskuse nimi, mis koordineerib Nexia rahvusvahelist audiitorfirmade ketti. Nimetatud keskus on registreeritud Man’i saarel (Ühendkuningriik). Keskus kui selline ise ei osuta oma nime all mingisuguseid teenuseid. Nexia International Limited ning tema poolt koordineeritavasse rahvusvahelisse ketti registreerunud audiitorfirmasid (kaasa arvatud need, kes kasutavad oma ärinimes sõna NEXIA) ei tule vaadata kui nn. kontserni.  See tähendab, et Nexia International Limited ei saa olla vastutav mitte mingi teo toimepaneku ega ka mingi ettenähtud tegevuse tegematajätmise eest. Samuti ei saa ta kanda mingitki materiaalset vastutust mitte ühegi sellesse ketti kuuluva audiitorfirma eest. Iga Nexia International ketiga liitunud audiitorfirma on eraldiseisev juriidiline isik.

Kaubamärgi nimede NEXIA INTERNATIONAL ja NEXIA ning NEXIA logo täieõiguslikuks omanikuks on Nexia International Limited. Nimetatud kaubamärgi nimede ja logo kasutamise õigust väljastatakse litsentsi alusel.

Nimevormid Nexia või Nexia International mõlemad osutavad kas koordineerivale keskusele Nexia International Limited või “Nexia International’iga” ühinenud audiitorfirmade ketile, kusjuures kummagi nimevormi kasutamisel lähtutakse sellest, milline neist sobib konteksti paremini.

Täiendava informatsiooni saamiseks palun külastage ka: www.nexia.com.